Skosenie

 • Slide Chamfering

  Srážanie hrán

  Srážanie hrán je na malých plochách náročná úloha. Komplexné skosenie je jedným z najužitočnejších a najefektívnejších strojov na výrobu. 

 • Grinding Wheel Chamfer

  Zrážka brúsneho kotúča

  Srážanie hrán je na malých plochách náročná úloha. Komplexné skosenie je jedným z najužitočnejších a najefektívnejších strojov na výrobu. Na vyhladenie hrán v presnom uhle možno použiť zložitý stroj na zrážanie hrán. 

 • Complex Chamfer

  Komplexné skosenie

  Stolný kompozitný vysokorýchlostný skosovací stroj je možné ľahko skosiť 3D bez ohľadu na to, či sú spracovateľskými produktmi krivky (napríklad vonkajší kruh, vnútorná kontrola, otvor v páse) a nepravidelné skosenie okrajov vnútornej a vonkajšej dutiny, ktoré môžu nahradiť bežné obrábacie centrum CNC obrábacieho stroja. nespracované diely skosené. je možné dokončiť na jednom stroji.